Nghi thức cúng lễ vu lan tại nhà

Là người con Việt Nam, chúng ta không chỉ trân trọng mà còn rất tự hào về truyền thống Tôn kính cha mẹ và tổ tiên, biểu tượng cho tình thương và lòng biết ơn sâu sắc. Bởi thế, mỗi năm đều có một mùa vu lan báo hiếu, để những người con cùng thể hiện sự biết ơn và trân trọng đối với bậc sinh thành. Và câu hỏi: “Làm thế nào để thực hiện nghi thức cúng lễ Vu Lan tại gia một cách đúng nhất?”. Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng Vietnamarch tìm hiểu chi tiết sau đây.

Nghi thức cúng lễ vu lan tại nhà

1. Nghi thức cúng lễ vu lan tại nhà

1.1. Nguyện hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

  • Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

  • Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính

Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tính làm lành

Cùng pháp giới chúng sinh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Đề kiên cố

Chí tu đạo vững bền

Xa biển khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

1.2. Văn khấn cúng lễ vu lan

  • Văn khấn cúng thần linh:

Mâm cúng khác nhau, do đó văn khấn cũng sẽ khác nhau. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bài khấn của ngày Vu Lan ngay sau đây nhé:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…….

Tín chủ chúng con là…..

Ngụ tại…….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn tổ tiên Rằm tháng Bảy

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

  • Văn khấn cúng gia tiên:

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

1.3. Kệ tán

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo Sư

Viên mãn hạnh hiếu

Ngài thường dạy rằng

Khi còn ở đời

Trong đường sinh tử

Nơi tất cả loài

Chịu đủ thân hình

Cho nên tất cả

Chúng sinh đã từng

Là cha mẹ Ngài

Ngài cũng từng là

Cha mẹ tất cả.

Khi mang thân đó

Như Lai thường làm

Khổ hạnh khó làm

Đem thân huyết nhục

Cung dưỡng mẹ cha.

Tu tập vạn hạnh

Chưa từng ngơi nghỉ

Tâm không biết mệt mỏi

Hiếu dưỡng mẹ cùng cha

Biết ân trả ân

Nên mới chóng thành

Vô thượng Chánh Giác.

1.4. Đảnh lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (3 chuông. 1 lễ)

1.5. Tán pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

1.6. Tụng kinh

Phần tụng kinh mọi người có thể sử dụng bản sẵn có của gia đình hoặc tìm kiếm trên youtube gõ bài tụng kinh vu lan báo hiếu là được.

1.7. Sám Vu Lan

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lan

Đệ tử chúng con

Hướng về chư Phật

Chư đại Bồ Tát

Cùng chư Thánh Hiền

Dâng lời sám hối

Đến trên cha mẹ

Từ vô thủy kiếp

Cho đến kiếp nay

Nhờ ân cha mẹ

Mới được thân này

Máu thịt mẹ cha

Đắp thành thân ấy

Bảo bọc chở che

Dưỡng nuôi lo lắng

Mà con tăm tối

Thật quá ngu si

Ân chẳng nghĩ đền

Nghĩa không biết trả

Ích kỷ tham lam

Theo bè bạn ác

Chỉ lo ăn chơi

Lạc loài rông rỡ

Tổn hại tài sản

Thanh danh cha mẹ

Hoặc chồng hoặc vợ

Hành xử cay độc

Đối với cha mẹ

Nhẹ thì trách cứ

Dằn hắt rầy la

Nặng thì sân hận

Mắng nhiếc gia hình

Đọa đày mẹ cha

Coi như ở đợ

Chẳng nghĩa chẳng ân

Khiến cho song thân

Đau đớn tột cùng.

Hôm nay chúng con

Được theo học Phật

Hối hận vô cùng

Cúi xin cha mẹ

Từ vô lượng kiếp

Cha mẹ hiện tiền

Thứ tha con trẻ

Ngu dại vong ân

Con thầm xin nguyện

Theo Phật tu hành

Bồ Tát chăm chuyên

Thánh Tăng tinh tấn

Vuông tròn đạo hiếu,

Dù trải bao kiếp

Cắt thịt xẻ xương

Cũng nguyện không nàn

Dẫn dắt mẹ cha

Vào dòng Phật Pháp,

Giúp cho cha mẹ

Đến nơi bến bờ

An vui giải thoát.

Chắp tay con nguyện

Cầu xin Chư Phật

Bồ Tát Thánh Hiền

Chứng minh chúng con

Dâng lời sám nguyện

Gia tâm cứu độ

Đệ tử chúng con

Đền ơn cha mẹ.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

1.8. Phát nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

HỘ TRÌ TAM BẢO

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP

RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

1.9. Cúng thực

Lưu ý: Trong trường gia chủ không cúng thì bỏ qua

  • Văn bạch (Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.

Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.

Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

  • Tụng thần chú cúng thực (Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh

Được thọ thực no đủ

Nghe kinh giác ngộ Pháp

Sinh lòng kính tín Phật

Nương tựa nơi Tam Bảo

Tu hành cầu thoát khổ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

1.10. Phục nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Đệ tử chúng con xin đem các công đức tụng kinh, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với chúng con, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu của mình)…

– Trường hợp xin nghỉ tu:

Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

(Pháp khí: mõ, chuông)

Chư Phật thương xót

Chúng tăng tinh cần

Ba tháng an cư

Trau dồi giới đức

Văn Tư Tu tuệ

Phước khắp muôn loài.

Phật tử chúng con

Ba tháng chuyên cần

Hạ trường khắp nơi

Cung kính cúng dường

Thập phương Tăng Chúng,

Tu giới, học pháp

Thực hành pháp lục hòa

Tập tu tâm từ

Giúp đỡ thế nhân

Phóng sinh cứu mạng

Làm các công đức

Báo hiếu cha mẹ

Quyến thuộc hữu duyên

Kiếp này kiếp trước

Nhờ phước thanh cao

Bớt khổ được vui.

Lại nguyện kiếp này

Và muôn kiếp sau

Luôn gặp Minh Sư

Bậc thiện tri thức

Tu nguyện Bồ Đề

Thực hành công hạnh

Hộ trì Tam Bảo

Chuyển tải Phật pháp

Rộng khắp thế gian

Lợi mình lợi người

Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)

Hiện tại kiếp này

Và muôn kiếp sau

Nương nơi Tam Bảo

Kiến lập pháp hội

Tu Pháp lục hòa giải thoát

Khiến cho chúng sinh

Hoan hỷ thực hành

Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)

Chúng con lại nguyện cầu

Bậc Thánh sớm giáng trần

Dẫn độ chúng sinh

Vào dòng giải thoát. (1 chuông)

Nguyện cầu Sư trưởng

Tứ đại điều hòa

Trụ thế Sa Bà dài lâu

Tuyên dương chính Pháp Phật

Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)

Nguyện cho hết thảy

Chư Thiên, chư Thần

Và các vong linh

Hữu duyên khóa lễ,

Pháp hội hôm nay,

Nương nhờ công đức

Của Pháp lục hòa

Mà được duyên lành

Được nương Tam Bảo

Giác ngộ Phật Pháp

Cùng với chúng con

Kết duyên pháp lữ

Trợ duyên cho nhau

Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)

Cùng xin hồi hướng

Cho cả gia đình

Bình an mạnh khỏe

Gia đạo hưng long

Ác nạn tiêu trừ

Công việc hanh thông

Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)

Lại hướng nguyện cho

Đạo Phật hưng thịnh

Trên toàn thế giới

Đất nước Việt Nam

Luôn có minh quân

Lãnh đạo đất nước

Hưởng ân Tam Bảo

Như thuở vua Trần Nhân Tông

Toàn dân tu pháp lục hòa

Yêu thương giúp đỡ nhau

Sống đời an lạc

Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)

Chúng con lại nguyện

Chư Thiên, thiện thần

Gia tâm ủng hộ

Thời tiết thuận hòa

Giảm bớt thiên tai

Hạn hán, động đất

Dịch bệnh, mất mùa

Chiến tranh loạn lạc

Khiến cho:

Quốc thái dân an

Thế giới hòa bình (1 chuông)

Nguyện cho:

Pháp giới chúng sinh

Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)

Chúng con lại xin

Tri ân Tam Bảo

Sư Phụ đại Tăng

Thiện hữu tri thức

Giúp con tu hành

Tùy hỷ tất cả

Chư Thiên, chư Thần

Tất cả các vị

Nhân cùng phi nhân

Trong đàn tràng này.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

1.11. Hồi hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,

Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,

Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả

Hết thảy chúng con cùng các loài

Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

1.12. Tam tự quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

1.13. Bạch hạ lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2. Mâm cúng lễ vu lan gồm những gì?

Để xem chi tiết về mâm cúng lễ vu lan, xem đầy đủ tại: Mâm cúng lễ vu lan rằm tháng 7

Mâm cúng lễ vu lan gồm những gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *